Drama i Oslo

Det norske teatret

Drama og teaterkunst har lenge vært en sentral del av Oslo. Det var slik hovedstaden skulle skille seg ut fra resten av landet. Det var her man ville begynne spredningen av internasjonal kultur i Norge. Det var i Oslo de første teatrene dukket opp, og det var hit utenlandske forestillinger kom når de var på besøk i landet vårt. Teatrenes historie i Norge begynner på slutten av det 18. århundret, når det Dramatiske Selskab ble stiftet. Ett hundre år etter kom Det norske teatret på banen, og herfra var det fritt frem for alle som interesserte seg for andre ting enn næringslivet. Det norske teatret er unikt, i den forstand at det fokuserer på norske dialekter og da spesielt nynorsk som språk. Det norske teatret har siden dess gått gjennom en rekke forandringer og opplevd flere turbulente perioder, men har klart å holde seg på et høyt nivå. En periode var det en del konflikter rundt det faktum at nynorsk ble brukt i forestillingene, midt i Oslo der riksmål alltid har dominert – blant annet så man store slagsmål uten teatret når Peer Gynt ble fremført på nynorsk. Siden dess har man dog klart å holde ting positivt, og Det norske teatret har fått særdeles god kritikk for sine musikaler gjennom årene. Her har man hatt muligheten til å se tidløse klassikere som Les Miserables og Cats, noe man ikke hadde sett i Norge tidligere.

Nationaltheatret

Alle i Oslo vet hva Nationaltheatret er og hvor man finner dette historiske bygget. Dette er helt klart ett av byens mest kjente byggverk, og samtidig er stedet et viktig knutepunkt for trafikken. Nationaltheatret ligger like ved Slottet i enden av Karl Johans gate, og ser nesten ut som et slott selv. Mange legger dog ikke merke til den tydelige grammatiske feilen i navnet på dette kjente bygningen – på norsk ville stedet hett «Nasjonalteatret», men man har for lenge siden bestemt å beholde det danske navnet på bygningen. Som ved oppføringen av andre bygg i hovedstaden, var det store diskusjoner om hvorvidt man trengte et stort teater midt i byen. Beliggenheten like ved universitetet var også omstridt, men etter at Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson satte Norge på verdenskartet innen litteratur ble det klart at Oslo trengte et sentralt teater. Nationaltheatret ble tegnet av den kjente norske arkitekten Henrik Bull, og ble fredet allerede i 1983. Forresten var sønnen til Bjørnstjerne Bjørnson den første teatersjefen! Her finner du en rekke spennende forestillinger gjennom hele året, og det er spesielt Hovedscenen som tiltrekker seg mest oppmerksomhet.

Kunsthøgskolen i Oslo

Oslos kunsthøgskole er den største i landet, og deles inn i flere ulike avdelinger. Her finner man Operahøgskolen, Kunstakademiet, Balletthøgskolen, Teaterhøgskolen, samt Design og Kunst og håndverkakademiet. Med over fem hundre studenter til enhver tid er det liten tvil om at Kunsthøgskolen er meget populær, og utdanningen innen design og visuell kunst er etterspurt. Selv om Kunsthøgskolen i Oslo har eksistert siden 1996, strekker den sine røtter mye lenger tilbake i tiden. Den første skolen i Norge med fokus på drama og kunst kom på plass allerede i 1818, og etter hvert har denne høyskolen utviklet seg til det som i dag heter Kunsthøgskolen i Oslo. Med en perfekt beliggenhet på Grünerløkka i Oslo er dette en nasjonal institusjon som er særdeles populær blant dagens ungdommer. Hvis man ønsker seg en kunnskapsrik utdanning innen scenekunst, drama, teater, dans eller opera, er det nettopp hit man bør søke seg. Det er strenge opptakskrav, men hvis man satser høyt kan man få nyte kunnskapen fra over ett hundre lærere som gjerne deler all sin erfaring med studentene.

Privacy Policy